Март 2020

03.03.2020
Организация
50 000,00р.
03.03.2020
Организация
20 000,00р.
04.03.2020
Организация
1 000,00р.
04.03.2020
Организация
3 000,00р.
11.03.2020
Организация
1 000,00р.
12.03.2020
Организация
14 000,00р.

Февраль 2020

05.02.2020
Шухов Н.А.
2 800,00р.
06.02.2020
Организация
20 000,00р.
06.02.2020
Организация
10 000,00р.
06.02.2020
Организация
5 000,00р.
06.02.2020
Организация
10 000,00р.
07.02.2020
Организация
20 000,00р.
10.02.2020
Организация

1 000,00р.
12.02.2020
Организация
5 000,00р.
13.02.2020
Организация
3 000,00р.
13.02.2020
Организация
20 000,00р.
18.02.2020
Организация
15 000,00р.
18.02.2020
Организация
15 000,00р.
19.02.2020
Организация
5 000,00р.
19.02.2020
Организация
3 000,00р.
19.02.2020
Организация
3 000,00р.
19.02.2020
Организация
7 000,00р.
21.02.2020
Юрков Д.А.
100 000,00р.
27.02.2020
Организация
5 000,00р.
28.02.2020
Организация
3 000,00р.

Январь 2020

03.01.2020
Пешков А.А.
3 000,00р.
15.01.2020
Организация
15 000,00р.
22.01.2020
ИП Осипенкова И.Н.
3 000,00р.
29.01.2020
Организация
1 500,00р.

 

Декабрь 2019

02.12.2019
Организация
15 000,00р.
03.12.2019
Организация
3 000,00р.
03.12.2019
Организация
1 000,00р.
03.12.2019
Организация
65 340,00р.
03.12.2019
Организация
7 000,00р.
04.12.2019
Организация
5 000,00р.
04.12.2019
Организация
5 000,00р.
05.12.2019
Организация
5 000,00р.
06.12.2019
Организация
3 000,00р.
06.12.2019
Организация5 000,00р.
10.12.2019
Организация
30 000,00р.
10.12.2019
Организация
5 000,00р.
10.12.2019
Организация
3 000,00р.
10.12.2019
Организация
20 000,00р.
10.12.2019
Организация
3 000,00р.
10.12.2019
Организация
1 500,00р.
11.12.2019
Организация
10 000,00р.
11.12.2019
Организация
1 000,00р.
12.12.2019
Организация
65 340,00р.
13.12.2019
Организация
5 000,00р.
13.12.2019
Организация
12 610,00р.
16.12.2019
Перегудова И.Д.
16 500,00р.
18.12.2019
Организация
1 000,00р.
18.12.2019
Организация
6 600,00р.
19.12.2019
Организация
10 000,00р.
19.12.2019
Организация
3 000,00р.
19.12.2019
Организация
65 340,00р.
19.12.2019
Организация
50 000,00р.
20.12.2019
Организация
20 000,00р.
20.12.2019
Организация
500,00р.
23.12.2019
Организация
3 000,00р.
23.12.2019
Организация
75 000,00р.
23.12.2019
Организация
15 000,00р.
23.12.2019
Организация
15 000,00р.
24.12.2019
Организация
5 000,00р.
25.12.2019

Организация
20 000,00р.
26.12.2019
Организация
100 000,00р.
26.12.2019
Организация
2 000,00р.
26.12.2019
Организация
5 000,00р.
30.12.2019
Организация
5 000,00р.
31.12.2019
Организация
5 000,00р.
31.12.2019
Организация
50 000,00р.
31.12.2019
Организация
3 500,00р.
31.12.2019
Организация
6 600,00р.

Ноябрь 2019

07.11.2019
Организация
10 000,00р.
11.11.2019Организация10 000,00р.
11.11.2019
Организация
30 000,00р.
11.11.2019
Клюйкова А.Н.
500,00р.
12.11.2019
Организация
30 000,00р.
13.11.2019
Организация
126 060,00р.
13.11.2019
Организация
5 000,00р.
13.11.2019
Организация
4 000,00р.
13.11.2019
Организация
7 000,00р.
14.11.2019
Организация
5 000,00р.
15.11.2019
Яндекс/деньги
200,00р.
18.11.2019
Организация
5 000,00р.
18.11.2019
Организация
50 000,00р.
19.11.2019
Организация
126 060,00р.
20.11.2019
Организация
10 000,00р.
21.11.2019
Организация
10 000,00р.
26.11.2019
Организация
5 000,00р.
26.11.2019
Организация
5 000,00р.
27.11.2019
Организация
30 000,00р.
27.11.2019
Организация
6 600,00р.
27.11.2019
Организация
5 000,00р.
29.11.2019
Организация
5 000,00р.

Октябрь 2019

02.10.2019
Сурнакина Т.Е.
100,00р.
03.10.2019
Организация
15 000,00р.
07.10.2019
Организация
3 000,00р.
10.10.2019
Организация
3 000,00р.
11.10.2019
Организация
5 000,00р.
15.10.2019
Организация
15 000,00р.
15.10.2019
Организация
5 000,00р.
16.10.2019
Мезин В.Ю.
15 000,00р.
16.10.2019
Организация
126 060,00р.
16.10.2019
Организация
5 000,00р.
17.10.2019
Организация
500,00р.
17.10.2019
Организация
126 060,00р.
18.10.2019
Организация
100 000,00р.
22.10.2019
Организация
10 000,00р.
23.10.2019
Организация
126 060,00р.
24.10.2019
Организация
7 000,00р.
24.10.2019
Организация
500,00р.
28.10.2019
Организация
5 000,00р.
31.10.2019
Организация
3 000,00р.

Сентябрь 2019

03.09.2019
Организация
109 320,00р.
05.09.2019
Организация
10 000,00р.
10.09.2019
Организация
5 000,00р.
11.09.2019
Организация
5 000,00р.
12.09.2019
Организация
134 000,00р.
13.09.2019
Медведева Т.Н.
1 000,00р.
16.09.2019
Бунин А.Ф.
5 000,00р.
17.09.2019
Организация
20 000,00р.
22.09.2019
Яндекс/деньги
100,00р.
23.09.2019
Организация
40 000,00р.
25.09.2019
Организация
10 000,00р.
25.09.2019
Организация
50 000,00р.
26.09.2019
Организация
500,00р.

Август 2019

01.08.2019
Организация
3 000,00р.
02.08.2019
Организация
1 000,00р.
05.08.2019
Организация
5 000,00р.
05.08.2019
Организация
1 000,00р.
06.08.2019
Организация
109 320,00р.
06.08.2019
Организация
10 000,00р.
07.08.2019
Организация
7 000,00р.
08.08.2019
Организация
7 000,00р.
09.08.2019
Организация
15 000,00р.
09.08.2019
Организация
2 000,00р.
12.08.2019
Организация
10 000,00р.
12.08.2019
Организация
10 000,00р.
14.08.2019
Организация
50 000,00р.
15.08.2019
Организация
1 000,00р.
19.08.2019
Организация
20 000,00р.
19.08.2019
Организация
5 000,00р.
20.08.2019
Организация
5 000,00р.
21.08.2019
Организация
50 000,00р.
22.08.2019
Организация
109 320,00р.
22.08.2019
Организация
15 000,00р.
27.08.2019
Организация
10 000,00р.
28.08.2019
Макаров С.В.
6 900,00р.

Июль 2019

02.07.2019Организация15 000,00р.
03.07.2019Организация59 860,00р.
03.07.2019Организация109 320,00р.
04.07.2019Организация1 000,00р.
05.07.2019Организация1 000,00р.
08.07.2019Организация30 000,00р.
09.07.2019
Организация109 320,00р.
09.07.2019
Организация3 000,00р.
11.07.2019
Организация
20 000,00р.
12.07.2019
Организация
20 000,00р.
12.07.2019
Организация
5 000,00р.
12.07.2019
Алексей Федорович Б.
5 000,00р.
12.07.2019ч/з Яндекс кошелек
100,00р.
15.07.2019
Организация20 000,00р.
16.07.2019
Организация50 000,00р.
16.07.2019
Организация10 000,00р.
16.07.2019
Организация109 320,00р.
17.07.2019Организация10 000,00р.
17.07.2019Мануйлова И.А.
150,00р.
22.07.2019Организация10 000,00р.
23.07.2019Организация25 000,00р.
24.07.2019
Организация10 000,00р.
24.07.2019
Организация2 000,00р.
24.07.2019
ч/з Сбербанк
3 000,00р.
25.07.2019
Организация10 000,00р.
29.07.2019
Организация10 000,00р.
29.07.2019
Организация1 000,00р.
30.07.2019
Организация
2 717,26р.
30.07.2019
Организация
10 000,00р.
30.07.2019
Организация
3 000,00р.
31.07.2019
Организация
5 000,00р.

Июнь 2019

28.06.2019 Организация 3 000,00р.
28.06.2019 Организация 5 000,00р.
27.06.2019 Организация 20 000,00р.
26.06.2019 Организация 7 000,00р.
21.06.2019 Организация 10 000,00р.
20.06.2019 Организация 3 000,00р.
20.06.2019 Организация 3 500,00р.
20.06.2019 Организация 30 000,00р.
20.06.2019 Организация 5 000,00р.
19.06.2019 Организация 1 000,00р.
19.06.2019 Организация 7 000,00р.
19.06.2019 Организация 5 000,00р.
18.06.2019 Организация 50 000,00р.
17.06.2019 Ирина Алексеевна М. 150,00р.
14.06.2019 Организация 1 000,00р.
14.06.2019 Организация 61 400,00р.
11.06.2019 Организация 236 040,00р.
07.06.2019 Организация 5 000,00р.
06.06.2019 Организация 20 000,00р.
05.06.2019 Организация 5 000,00р.

Май 2019

27.05.2019 Организация 5 000,00р.
17.05.2019 Ирина Алексеевна М. 150,00р.
17.05.2019 Организация 5 000,00р.
17.05.2019 Организация 5 000,00р.
16.05.2019 Организация 36 120,00р.
14.05.2019 Организация 7 000,00р.
14.05.2019 Организация 20 000,00р.
07.05.2019 Организация 10 000,00р.
07.05.2019 Организация 10 000,00р.
06.05.2019 Организация 5 000,00р.
06.05.2019 Организация 10 000,00р.

Апрель 2019

30.04.2019 Организация 5 000,00р.
29.04.2019 Организация 50 000,00р.
29.04.2019 Валерий Ардальонович К. 500,00р.
26.04.2019 Организация 5 000,00р.
24.04.2019 Организация 7 000,00р.
24.04.2019 Организация 1 000,00р.
23.04.2019 Организация 5 000,00р.
22.04.2019 Организация 10 000,00р.
22.04.2019 Галина Николаевна Ж. 500,00р.
19.04.2019 Организация 5 000,00р.
17.04.2019 Организация 150,00р.
16.04.2019 Организация 40 000,00р.
12.04.2019 Организация 22 000,00р.
12.04.2019 Организация 42 000,00р.
12.04.2019 Организация 22 000,00р.
10.04.2019 Организация 1 000,00р.
10.04.2019 Организация 118 020,00р.
10.04.2019 Организация 30 000,00р.
09.04.2019 Организация 3 000,00р.
04.04.2019 Организация 42 000,00р.
04.04.2019 Организация 500,00р.
03.04.2019 Организация 5 000,00р.
02.04.2019 Организация 3 000,00р.
02.04.2019 Организация 5 000,00р.
01.04.2019 Организация 59 860,00р.

Март 2019

29.03.2019 Организация 42 000,00р.
29.03.2019 Организация 10 000,00р.
28.03.2019 Организация 29 930,00р.
28.03.2019 Андрей Валерьевич Г. 25 000,00р.
26.03.2019 Екатерина Сергеевна Ф. 200,00р.
25.03.2019 Екатерина Сергеевна Ф. 340,00р.
25.03.2019 Екатерина Сергеевна Ф. 350,00р.
25.03.2019 Организация 302 764,00р.
25.03.2019 Организация 10 000,00р.
22.03.2019 Екатерина Сергеевна Ф. 400,00р.
21.03.2019 Организация 3 000,00р.
21.03.2019 Организация 10 000,00р.
20.03.2019 Екатерина Сергеевна Ф. 100,00р.
19.03.2019 Екатерина Сергеевна Ф. 500,00р.
19.03.2019 Екатерина Сергеевна Ф. 250,00р.
19.03.2019 Организация 10 000,00р.
19.03.2019 Организация 1 000,00р.
19.03.2019 Организация 15 000,00р.
19.03.2019 Организация 8 000,00р.
18.03.2019 Организация 5 000,00р.
18.03.2019 Организация 20 000,00р.
18.03.2019 Ирина Алексеевна М. 150,00р.
14.03.2019 Организация 7 000,00р.
14.03.2019 Организация 5 000,00р.
14.03.2019 Организация 7 000,00р.
13.03.2019 Организация 3 000,00р.
11.03.2019 Организация 22 000,00р.
07.03.2019 Организация 10 000,00р.
07.03.2019 Организация 1 000,00р.
05.03.2019 Организация 1 000,00р.

Февраль 2019

27.02.2019 Организация 5 000,00р.
27.02.2019 Организация 10 000,00р.
26.02.2019 Организация 10 000,00р.
26.02.2019 Организация 5 000,00р.
26.02.2019 Эльвира Селимовна М. 400,00р.
25.02.2019 Организация 500,00р.
25.02.2019 Организация 5 000,00р.
22.02.2019 Организация 22 000,00р.
22.02.2019 Организация 70 000,00р.
22.02.2019 Организация 30 000,00р.
21.02.2019 Организация 10 000,00р.
21.02.2019 Организация 1 000,00р.
20.02.2019 Организация 1 000,00р.
20.02.2019 Организация 20 000,00р.
20.02.2019 Организация 7 000,00р.
13.02.2019 Организация 5 000,00р.
12.02.2019 Организация 1 000,00р.
12.02.2019 Организация 3 000,00р.
11.02.2019 Организация 5 000,00р.
11.02.2019 Организация 20 000,00р.
11.02.2019 Организация 20 000,00р.
08.02.2019 Организация 5 000,00р.
07.02.2019 Организация 5 000,00р.
07.02.2019 Организация 1 000,00р.
07.02.2019 Сергей Валерьевич К. 300,00р.
05.02.2019 Организация 7 000,00р.
05.02.2019 Организация 30 000,00р.
04.02.2019 Организация 15 000,00р.
01.02.2019 Организация 15 000,00р.
01.02.2019 Организация 3 000,00р.

Январь 2019

01.01.2019 Организация 100 000,00р.
11.01.2019 Организация 5 000,00р.
21.01.2019 Ирина Алексеевна М. 150,00р.
21.01.2019 Организация 10 000,00р.
22.01.2019 Организация 20 000,00р.
28.01.2019 Организация 20 000,00р.
29.01.2019 Организация 7 000,00р.
29.01.2019 Организация 5 000,00р.
29.01.2019 Организация 15 000,00р.
31.01.2019 Организация 5 000,00р.
31.01.2019 Организация 10 000,00р.
31.01.2019 Организация 1 000,00р.

Декабрь, 2018

28.12.2018 Организация 100 000,00р.
28.12.2018 Организация 10 000,00р.
28.12.2018 Организация 3 000,00р.
28.12.2018 Организация 20 000,00р.
28.12.2018 Организация 1 000,00р.
27.12.2018 Организация 1 500,00р.
27.12.2018 Организация 5 000,00р.
27.12.2018 Организация 1 000,00р.
27.12.2018 Организация 15 000,00р.
26.12.2018 Организация 5 000,00р.
26.12.2018 Организация 10 000,00р.
26.12.2018 платеж через сайт 3 000,00р.
25.12.2018 Организация 10 000,00р.
25.12.2018 Организация 60 000,00р.
25.12.2018 Организация 60 000,00р.
25.12.2018 Организация 10 000,00р.
24.12.2018 Организация 14 000,00р.
24.12.2018 Организация 78 000,00р.
24.12.2018 Организация 14 000,00р.
21.12.2018 Организация 10 000,00р.
21.12.2018 Организация 45 000,00р.
21.12.2018 Ирина Алексеевна М. 150,00р.
20.12.2018 Екатерина Васильевна Т. 500,00р.
20.12.2018 платеж через сайт 400,00р.
19.12.2018 платеж через сайт 500,00р.
18.12.2018 Виктория Эдуардовна Т. 650,00р.
18.12.2018 Организация 1 000,00р.
18.12.2018 Организация 30 000,00р.
18.12.2018 Организация 5 000,00р.
18.12.2018 Организация 5 000,00р.
17.12.2018 Организация 1 500,00р.
17.12.2018 Организация 5 000,00р.
17.12.2018 Организация 5 000,00р.
17.12.2018 Организация 3 540,00р.
17.12.2018 Организация 10 000,00р.
13.12.2018 Организация 5 000,00р.
13.12.2018 Организация 3 000,00р.
13.12.2018 Организация 10 000,00р.
13.12.2018 Организация 10 000,00р.
12.12.2018 Организация 4 000,00р.
12.12.2018 Организация 4 000,00р.
12.12.2018 Организация 7 000,00р.
12.12.2018 Организация 171 080,00р.
12.12.2018 Организация 18 600,00р.
11.12.2018 Организация 6 110,00р.
11.12.2018 Организация 6 110,00р.
10.12.2018 Организация 15 000,00р.
10.12.2018 Организация 10 000,00р.
10.12.2018 Организация 5 000,00р.
10.12.2018 Любовь Сергеевна Т. 4 560,00р.
10.12.2018 Любовь Сергеевна Т. 3 020,00р.
06.12.2018 Организация 10 000,00р.
06.12.2018 Организация 30 550,00р.
05.12.2018 Организация 1 000,00р.
05.12.2018 Организация 61 100,00р.
04.12.2018 Организация 7 000,00р.
04.12.2018 Организация 5 000,00р.
04.12.2018 Организация 3 000,00р.
04.12.2018 Организация 1 000,00р.
03.12.2018 Организация 6 110,00р.
03.12.2018 Игорь Николаевич З. 611,00р.
03.12.2018 Организация 10 000,00р.

Ноябрь, 2018

01.11.2018 Организация 2000,00
02.11.2018 Организация 7000,00
02.11.2018 Дарья Константиновна К. 1550,00
07.11.2018 Организация 40000,00
07.11.2018 Организация 25000,00
07.11.2018 Организация 2000,00
07.11.2018 Организация 1000,00
07.11.2018 Организация 10000,00
08.11.2018 Организация 1000,00
08.11.2018 Организация 98820,00
08.11.2018 Организация 3000,00
09.11.2018 Организация 30000,00
09.11.2018 Организация 75200,00
12.11.2018 Евгений Евгеньевич Т. 30000,00
12.11.2018 Организация 3000,00
12.11.2018 Организация 5000,00
12.11.2018 Организация 20000,00
13.11.2018 Сергей Валерьевич К. 271,75
13.11.2018 Юрий Валерьевич Л. 1000,00
13.11.2018 Организация 7000,00
13.11.2018 Организация 30000,00
13.11.2018 Организация 10000,00
14.11.2018 Организация 10000,00
15.11.2018 Организация 5000,00
15.11.2018 Организация 5000,00
16.11.2018 Организация 5000,00
16.11.2018 Организация 10000,00
16.11.2018 Организация 10000,00
16.11.2018 Ирина Алексеевна М. 150,00
19.11.2018 Организация 10800,00
19.11.2018 Организация 50000,00
19.11.2018 Организация 20000,00
22.11.2018 Организация 50000,00
23.11.2018 Организация 15000,00
26.11.2018 Организация 5000,00
26.11.2018 Организация 50000,00
27.11.2018 Организация 14000,00
27.11.2018 Организация 15000,00
28.11.2018 Организация 20000,00
29.11.2018 Организация 10000,00
30.11.2018 Организация 75200,00
30.11.2018 Организация 10000,00
30.11.2018 Татьяна Вячеславовна И. 3540,00

Октябрь, 2018

01.10.2018 Организация 75 200,00
01.10.2018 Организация 50 000,00
02.10.2018 Организация 5 000,00
02.10.2018 Организация 5 000,00
02.10.2018 Организация 10 000,00
05.10.2018 Организация 10 000,00
05.10.2018 Григорий 1 111,00
08.10.2018 Организация 10 000,00
09.10.2018 Организация 1 000,00
09.10.2018 Организация 5 000,00
11.10.2018  Андрей Алексеевич Б. 1 000,00
11.10.2018  Екатерина Игоревна Л. 10 000,00
11.10.2018 Илья 100,00
12.10.2018 Людмила Пантелеевна Ф. 2 600,00
15.10.2018 Организация 10 000,00
15.10.2018 Владимир Владимирович К. 600,00
19.10.2018 Организация 5 000,00
19.10.2018 Организация 40 000,00
22.10.2018 Михаил Владимирович А. 14 000,00
22.10.2018 Организация 20 000,00
24.10.2018 Организация 10 000,00
24.10.2018 Организация 7 000,00
25.10.2018 Организация 10 000,00
26.10.2018 Организация 14 000,00
31.10.2018 Организация 7 000,00
31.10.2018 Организация 10 000,00
31.10.2018 Организация 3 000,00
31.10.2018 Организация 1 000,00

Сентябрь, 2018

07.09.2018 Организация 5 000,00
07.09.2018 Галина НиколаевнаЖ. 500,00
05.09.2018 Организация 4 000,00
10.09.2018 Организация 1 000,00
10.09.2018 Организация 5 000,00
11.09.2018 Организация 60 000,00
13.09.2018 Организация 50 000,00
13.09.2018 Организация 3 000,00
13.09.2018 Организация 20 000,00
14.09.2018 Организация 5 000,00
18.09.2018 Организация 10 000,00
18.09.2018 Организация 5 000,00
18.09.2018 Организация 5 000,00
18.09.2018 Организация 1 000,00
18.09.2018 Организация 1 000,00
18.09.2018 Организация 3 000,00
20.09.2018 Организация 10 000,00
20.09.2018 Организация 5 000,00
25.09.2018 Коржова О.А. 3 850,00
25.09.2018 Организация 15 000,00
26.09.2018 Вихрова Е.А. 26 520,00
26.09.2018 Организация 10 000,00
26.09.2018 Репников Р.Ю. 75 200,00
28.09.2018 Организация 10 000,00

Август, 2018

01.08.2018 Организация               30 000,00 ₽
01.08.2018 Организация                  7 000,00 ₽
02.08.2018 Организация               85 450,00 ₽
02.08.2018 Организация               20 000,00 ₽
03.08.2018 Организация               10 000,00 ₽
03.08.2018 Организация                  5 000,00 ₽
07.08.2018 Организация             200 000,00 ₽
07.08.2018 Организация                  3 000,00 ₽
10.08.2018 Организация                  5 000,00 ₽
10.08.2018 Организация                  5 000,00 ₽
13.08.2018 Организация               50 000,00 ₽
14.08.2018 Организация                  3 000,00 ₽
15.08.2018 Организация               10 000,00 ₽
20.08.2018 Организация               10 000,00 ₽
23.08.2018 Организация               10 000,00 ₽
23.08.2018 Организация                  1 000,00 ₽
27.08.2018 Организация                  5 000,00 ₽
28.08.2018 Организация                  5 000,00 ₽
28.08.2018 Организация                  3 000,00 ₽
28.08.2018 Организация               20 000,00 ₽
29.08.2018 Организация                  7 000,00 ₽
30.08.2018 Организация               50 000,00 ₽
30.08.2018 Организация                  5 000,00 ₽
31.08.2018 Организация               10 000,00 ₽

Июль, 2018

02.07.2018 Организация                  1 000,00 ₽
03.07.2018 Организация                  1 000,00 ₽
04.07.2018 Организация               10 000,00 ₽
04.07.2018 Организация               50 000,00 ₽
04.07.2018 Организация               10 000,00 ₽
04.07.2018 Организация                     500,00 ₽
05.07.2018 Организация               85 000,00 ₽
05.07.2018 Организация                  5 000,00 ₽
05.07.2018 Организация                  8 750,00 ₽
06.07.2018 Организация               15 000,00 ₽
09.07.2018 Организация                  5 000,00 ₽
09.07.2018 Организация                  1 000,00 ₽
10.07.2018 Организация               85 450,00 ₽
10.07.2018 Организация               15 000,00 ₽
11.07.2018 Организация                  5 000,00 ₽
11.07.2018 Организация                  5 000,00 ₽
12.07.2018 Организация               10 000,00 ₽
16.07.2018 Организация                  5 000,00 ₽
16.07.2018 Организация               10 000,00 ₽
17.07.2018 Организация                  1 500,00 ₽
19.07.2018 Организация                  4 500,00 ₽
23.07.2018 Организация                  5 000,00 ₽
23.07.2018 Организация             100 000,00 ₽
24.07.2018 Организация               20 000,00 ₽
24.07.2018 Организация                  3 000,00 ₽
25.07.2018 Организация               20 000,00 ₽
26.07.2018 Организация               10 000,00 ₽
26.07.2018 Организация                  5 000,00 ₽
27.07.2018 Организация                  5 000,00 ₽
31.07.2018 Организация                  1 000,00 ₽

Июнь, 2018

01.06.2018 Организация                  5 000,00 ₽
01.06.2018 Организация                  5 000,00 ₽
01.06.2018 Организация               10 000,00 ₽
04.06.2018 Организация               25 000,00 ₽
04.06.2018 Организация               10 000,00 ₽
04.06.2018 Организация               15 000,00 ₽
05.06.2018 Организация                  4 000,00 ₽
05.06.2018 Организация                  5 000,00 ₽
07.06.2018 Организация               20 000,00 ₽
07.06.2018 Организация                  7 000,00 ₽
07.06.2018 Организация               25 000,00 ₽
13.06.2018 Организация                  7 000,00 ₽
13.06.2018 Организация               20 000,00 ₽
13.06.2018 Организация               50 000,00 ₽
14.06.2018 Организация                  3 000,00 ₽
15.06.2018 Организация                  5 000,00 ₽
15.06.2018 Организация             236 400,00 ₽
18.06.2018 Организация               20 000,00 ₽
18.06.2018 Организация                  3 000,00 ₽
18.06.2018 Организация               10 000,00 ₽
19.06.2018 Организация               10 000,00 ₽
21.06.2018 Организация                  1 000,00 ₽
21.06.2018 Организация             100 000,00 ₽
21.06.2018 Организация                  3 000,00 ₽
21.06.2018 Организация               10 000,00 ₽
21.06.2018 Организация                  2 000,00 ₽
22.06.2018 Организация                  3 000,00 ₽
22.06.2018 Организация                  2 000,00 ₽
22.06.2018 Организация                  1 930,00 ₽
25.06.2018 Организация                  3 500,00 ₽
26.06.2018 Организация                  3 000,00 ₽
26.06.2018 Организация                  5 000,00 ₽
27.06.2018 Организация                  5 000,00 ₽
28.06.2018 Организация                  7 000,00 ₽
28.06.2018 Организация             100 000,00 ₽
28.06.2018 Организация               10 000,00 ₽
29.06.2018 Организация                  3 000,00 ₽
29.06.2018 Организация                  1 000,00 ₽
29.06.2018 Организация                  1 000,00 ₽

Май, 2018

28.05.2018 Организация               10 000,00 ₽
28.05.2018 Организация                  5 000,00 ₽
28.05.2018 Организация                  7 000,00 ₽
29.05.2018 Организация                  5 000,00 ₽
29.05.2018 Организация               10 000,00 ₽
29.05.2018 Организация               50 000,00 ₽
29.05.2018 Организация               20 000,00 ₽
30.05.2018 Организация               10 000,00 ₽
30.05.2018 Организация                  1 000,00 ₽
30.05.2018 Организация               10 000,00 ₽
30.05.2018 Организация                  5 000,00 ₽
30.05.2018 Организация               10 000,00 ₽
31.05.2018 Организация                  5 000,00 ₽
31.05.2018 Организация               10 000,00 ₽
31.05.2018 Организация                  2 000,00 ₽
31.05.2018 Организация                  5 000,00 ₽
31.05.2018 Организация               40 000,00 ₽
31.05.2018 Организация                  1 000,00 ₽
Сумма Что передано Детский дом или учреждение Месяц
 7 520 ₽ Метафорические ассоциативные карты, 7 видов ГБСУСО МО “Яхромский детский дом-интернат” май
 12 783 ₽ Стиральный порошок-автомат TideExpert Альпийская свежесть, 225 кг ГБСУСО МО “Яхромский детский дом-интернат” май
 7 409 ₽  Дезодорант роликовый Nivea Pure 50 мл. – шт
Дезодорант роликовый Nivea Заряд Свежести 50 мл – 42 шт
ГБСУСО МО “Яхромский детский дом-интернат” июнь
 21 656 ₽ Глина для керамической флористики, краски маслянные в ассортименте ГБСУСО МО “Яхромский детский дом-интернат” июнь
 249 900 ₽ Обучающий комплект “Филиппок”, 84 комплекта ГАУСО “МОЦРИ” г. Королев июнь
 107 100 ₽ КПБ 1,5 сп 1 нав. 70х70 бязь – 200 шт
Полотенца 50х50 лен – 500 шт
ГКССУ СО “Петроввальский детский дом-интернат” июнь
 30 629 ₽ Нижнее белье (трусы, колготки, носки) ГКССУ СО “Петроввальский детский дом-интернат” июнь
 63 250 ₽ Обувь (летние туфли, тапочки) – 460 пар ГКССУ СО “Петроввальский детский дом-интернат” июль
 22 700 ₽ Водолазки – 120 шт. ГКССУ СО “Петроввальский детский дом-интернат” июль
 15 000 ₽ Бейсболки детские – 150 шт. ГКССУ СО “Петроввальский детский дом-интернат” август
 94 317 ₽ Медицинское оборудование ГБУ Саратовской обл.”Орловский ДДИ для УОД” август
 37 700 ₽ Ортопедический матрас, подушка Кривошеин Максим июль
 37 700 ₽ Ортопедический матрас, подушка Богачева Надежда июль
 37 700 ₽ Ортопедический матрас, подушка Митрохина Ксенья июль
 37 700 ₽ Ортопедический матрас, подушка Локаленков Артём август
 37 700 ₽ Ортопедический матрас, подушка Стузинская Ангелина август
 43 400 ₽ Ортопедический матрас, 2 подушки Абдулкина Анна август
 37 700 ₽ Ортопедический матрас, подушка Полуэктов Глеб август
 43 400 ₽ Ортопедический матрас, 2 подушки Фадеичева Анастасия август
 37 500 ₽ Коляска прогулочна “Эко-Багги” Кулакова Алёна август
 37 700 ₽ Ортопедический матрас, подушка Шахова Александра сентябрь
 37 700 ₽ Ортопедический матрас, подушка Архипова Анастасия сентябрь